ความยั่งยืน

แนวความคิดและแนวการปฏิบัติด้านความยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญในการพิทักษ์โลกของเรา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของคนหลายล้านคนทั่วโลก โคเวสโตรมีความตั้งใจที่จะนำเป้าหมายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมความตั้งใจดังกล่าวเป็นพื้นฐานของวิสัยทัศน์บริษัทฯ ที่ว่า “สร้างสรรค์เพื่อโลกที่สดใส”

ในฐานะผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ โคเวสโตรได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน การเดินทางสัญจร หรือสันทนาการต่างๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิดของเรายังช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 อาทิเช่น โพลียูรีเทน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉนวนกันความร้อนที่ใช้ภายในบ้านหรือเครื่องทำความเย็น โพลีคาร์บอเนต ที่เหมาะสำหรับการทำให้ยานยนต์มีน้ำหนักเบาลงอีกทั้งยังใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้อยลงอีกด้วย สารเคลือบ ซึ่งมีพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์โคเวสโตรจะสามารถปกป้องและทำให้พื้นผิวมีความน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชิ้นส่วนยานยนต์ ผนังบ้าน สิ่งก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น สะพานและท่อ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับผิวหนังมนุษย์

 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นต้องอาศัยการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิเช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นโคเวสโตร จึงได้ตั้งเป้าหมายความยั่งยืนระหว่างปี 2548 ถึงปี 2568 ที่ท้าทายเป็นอย่างมากคือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีในการผลิต ที่เรามีอยู่อย่างมากมายนั้น จะทำให้โคเวสโตรสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ