พัฒนาชีวิตประชากรที่มีรายได้ค่ำด้วยทางออกด้านนวัตกรรม

โครงการอินคลูซีฟบิสเนสในอาเซียน

ในด้านของความยั่งยืน โคเวสโตรมุ่งหาแนวทางการจัดการแบบองค์รวมที่รวมวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ไว้ทั้งหมด และยังคำนึงถึงด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ที่โคเวสโตร ความยั่งยืนได้ถูกฝังลึกไว้ในกลยุทธ์ขององค์กร และสะท้อนออกมาในทุกกิจกรรมที่เราทำ หนึ่งในห้าเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา คือ การได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของผู้คนนับสิบล้านคนที่อยู่ในกลุ่มตลาดที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เกิดใหม่ภายในปี 2568 โดยร่วมมือกับลูกค้า องค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เราจึงดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ในราคาที่สามารถจ่ายได้ จากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรที่มีรายได้ต่ำ – การดำเนินงานทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการธุรกิจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโคเวสโตร

ในภูมิภาคอาเซียน เรามุ่งเน้นด้านความมั่นคงทางอาหารและที่พักอาศัยในราคาที่จ่ายได้เป็นหลัก ซึ่งวัสดุของเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมาก

เพิ่มกำลังการผลิตด้วยทางออกด้านความมั่นคงทางอาหาร

ผู้คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนต้องพึ่งพาผลิตกรรมทางด้านการเกษตรสูง – โดยเฉพาะคนที่อยู่ฐานล่างของพีระมิด(รายได้) โชคไม่ดีนักที่ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวกว่า 30-50% ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้

โคเวสโตรได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนจากภาคส่วนต่างๆ ที่ต่างไปจากปกติ (ลูกค้า องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กิจการเพื่อสังคม สถาบันต่างๆ ของรัฐ นักลงทุนสำคัญ) เพื่อหาทางออกทางด้านความมั่นคงทางอาหารที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรฐานล่าง โดยการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและเพิ่มรายได้ตลอดจนส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม (Solar Dryer Parabola Domes):

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทรงพาราโบลาได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโดยตรง (Direct Solar Dryer) – ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยถึง 30 ปีโดยหุ้นส่วนของเรา ดร. เสริม จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยศิลปากร เครื่องอบแห้งนี้นำมาใช้เพื่ออบผลิตผล เช่น กล้วย มะเขือเทศ พริก และสมุนไพรต่างๆ รูปทรงพาราโบลาทำให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดและทำให้น้ำในผลิตผลแห้งออกไปได้ง่ายดาย แผ่นโพลีคาร์บอเนตทำมาจากโพลีคาร์บอเนตมูลค่าสูงของโคเวสโตร และสามารถป้องกันรังสียูวีได้ พาราโบลาโดมเองยังง่ายต่อการขนส่งและติดตั้งในพื้นที่ ด้วยวิธีนี้เอง ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการเน่าเสีย (ทำให้สูญเสียอาหารน้อยลงถึง 50%) และลดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ฝุ่นผง การปนเปื้อนของน้ำ และสัตว์ต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก

ในประเทศไทย มีการนำโรงอบพาราโบลาโดมไปใช้แล้วกว่า 500 หน่วย ในพื้นที่อื่นๆ นอกจากประเทศไทยแล้ว โคเวสโตรได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆ ที่มีความคิดเห็นคล้ายกันในการเผยแพร่แนวทางแก้ปัญหานี้ และช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอินโดนีเซีย เราภูมิใจที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่เราไว้วางใจอย่าง อิมแพ็ค ปราทามา (Impack Pratama)

Inclusive Business
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมได้ถูกติดทั้งกว่า 500 หน่วย ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องอบแห้งแบบนำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Conduction Dryers):

เครื่องอบแห้งแบบนำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องอบแห้งที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ที่คิดค้นโดย ไวบาฟ ทิดเค (Vaibhav Tidke) และทีมของเขาจาก Science4Society ส่วนปิดคลุมทำมาจากโพลีคาร์บอเนตโคเวสโตร ภายในเครื่องอบเอง ก็ได้ใช้โพลียูรีเทนของเรา เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ช่วยลดปริมาณความชื้นในผลิตผลทางการเกษตร เพื่อทำให้เกษตรกรสามารถถนอมอาหารและผลผลิตได้สูงถึงหนึ่งปีและทำได้เกิดรายได้เพิ่มเติมจากการขายผลิตผลแปรรูปอบแห้ง เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการนำส่งความร้อน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

Inclusive Business

ห้องเย็น (Cold Storage Solutions):

ห้องเย็นขนาดเล็กนี้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดหลังการเก็บเกี่ยว โดยการมอบระบบห้องเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) (จากโพลียูรีเทนของโคเวสโตร) ใช้เก็บรักษาผลผลิตการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ห้องเย็นนั้นจะสามารถหาใช้ได้เฉพาะในพื้นที่เมืองและสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่เป็นหลัก ทิ้งให้เกษตรกรรายย่อยต้องสูญเสียและทำให้ต้องขายผลผลิตในราคาต่ำมาก ทางแก้ปัญหานี้ได้รับการพัฒนามาจาก Ecozen บริษัทสตาร์ตอัพเในประเทศอินเดีย ที่ตั้งใจออกแบบให้เกษตรกรในชนบทสามารถเก็บผลผลิตการเกษตรให้สดใหม่โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆ ห้องเย็นนี้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า

สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยที่พักอาศัยในราคาที่จ่ายได้

นอกจากความมั่นคงทางด้านอาหารแล้ว โคเวสโตรยังร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆ ในการจัดหาที่พักอาศัยในราคาที่สามารถมีกำลังซื้อได้ เป้าเหมายคือ การจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมพร้อมบ้านพักอาศัยในราคาไม่แพงที่สร้างจากโพลียูรีเทนของโคเวสโตรให้กับชุมชนและเหยื่อจากผู้ประสบภัย นอกจากราคาต่ำและกระบวนการติดตั้งที่รวดเร็วแล้ว บ้านพักอาศัยนี้ยังมีคุณสมบัติกันความร้อนทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังทนไฟอีกด้วย