ความรับผิดชอบต่อสังคม

หนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส”

 

หนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” เป็นโครงการที่ริเริ่มจากโคเวสโตร (ประเทศไทย) เป็นประเทศแรกในโลก ซึ่งหนังสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะท้องทะเลโดยจะนำเสนอเนื้อหาผ่านเรื่องราวการผจญภัยที่สนุกสนานและกิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยหนังสือชุดดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หนังสือ“จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” บอกเล่าการผจญภัยของ“ กลุ่มจิ๋วผู้พิทักษ์” ที่มาพร้อมพลังวิเศษ ได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาต้นเหตุของการเกิดขยะในทะเลหลังจากที่พวกเขาพบเต่าทะเลที่มีหลอดพลาสติกติดอยู่ในจมูก พวกเขาพบว่าแหล่งที่มาของขยะในมหาสมุทรนั้น เกิดจากการกำจัดขยะที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์และขาดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องราวถูกเล่าด้วยภาพประกอบเกี่ยวกับวิธีที่ถูกต้องในการกำจัดขยะ รวมถึงความรู้ในการจำแนกประเภทขยะ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล การลดปริมาณการใช้ และการนำกลับมาใช้ซ้ำ

 

หนังสือนิทานดังกล่าวได้ถูกจัดส่งไปทั่วประเทศ นอกจากนี้หนังสือบางส่วนยังถูกนำไปต่อยอดเป็นกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบศูนย์การผลิตโคเวสโตรในประเทศไทยอีกด้วย

 

หนังสือนิทาน “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส เล่มที่ 1” สำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่.

หนังสือนิทาน “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส เล่มที่ 2” สำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่.

สำหรับแบบภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยโคเวสโตร ไต้หวัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่.

แอปพลิเคชันนิทาน BMBW The Young Guardians EP.1

 

“BMBW The Young Guardians EP.1” เป็นแอปพลิเคชันนิทานสองภาษาซึ่งเผยแพร่โดย บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ได้พัฒนาต่อยอดมากจากหนังสือนิทาน “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” โดยต้องการเน้นย้ำถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทิ้งขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล และมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ส่งเสริมความรู้ผู้ใช้ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น ทางโคเวสโตรหวังที่จะถ่ายทอดความสำคัญของการจัดการขยะอย่างเหมาะสมแก่ผู้ใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด 3Rs รวมถึงกระตุ้นให้พวกเขากลายเป็น "จิ๋วผู้พิทักษ์โลก " โดยการช่วยทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเราสะอาดและกลายเป็นสถานที่สร้างความสุขให้แก่ทุกคน โดยแอปพลิเคชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจและดัดแปลงจากเวอร์ชั่นต้นฉบับที่ทางโคเวสโตร ประเทศไต้หวัน พัฒนาขึ้น

แอปพลิเคชัน “ BMBW The Young Guardians EP.1สามารถดาวน์โหลดได้จาก Apple Store และ Google Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เด็ก ๆ สามารถระบายสีในภาพ บันทึก และแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองกับเพื่อนๆ เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างไร แอปพลิเคชันนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับเด็กเพื่อให้สามารถเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ดาวน์โหลดจาก Apple App Store

ดาวน์โหลดจาก  Google Play Store