ใกล้ชิดลูกค้ายิ่งกว่าเคย

ศูนย์เทคนิคของโคเวสโตร

ศูนย์พัฒนาด้านเทคนิคการผลิตสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สี กาว และผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านในเมืองแทงเจอแรง เซอลาตัน ประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ศูนย์พัฒนาด้านเทคนิคการผลิตแห่งนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างแต่ละรายจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรองเท้า ก่อสร้าง และไม้และเฟอร์นิเจอร์ ศูนย์พัฒนาด้านเทคนิคการผลิตของโคเวสโตรจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและแนวโน้มของตลาด โดยคิดค้นวิธีการปรับปรุงสูตรกระบวนการผลิตและสามารถให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น

การบริการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านจากศูนย์ฯ แห่งนี้ อาทิเช่น วัตถุดิบสำหรับสารเคลือบที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือกาวสำหรับรองเท้ากีฬา ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว ศูนย์ฯ ของเรายังมุ่งแบ่งปันความรู้โดยจัดให้มีการฝึกอบรมต่างๆ แก่ลูกค้าอีกด้วย