ศูนย์การผลิตที่ลงทุนเป็นอย่างดีเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

บริษัทระดับโลก

ในฐานะบริษัทระดับโลก โคเวสโตรมีศูนย์กลางผลิตในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา ตามเทคโนโลยีล่าสุดที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมและมีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาด้านเทคนิคและและศูนย์กลางนวัตกรรมอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในภูมิภาคอาเซียน โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนตที่ทันสมัยระดับโลกอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนแบบครบวงจรที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย ตลอดจนตลอดจนศูนย์พัฒนาด้านเทคนิคการผลิตในเมืองแทงเจอแรง เซอลาตัน ประเทศอินโดนีเซีย