ประวัติศาสตร์แห่งการผลิตและการเปิดกว้างต่อการลงทุน

สถานที่ตั้งศูนย์การผลิตเคมีภัณฑ์ในอุดมคติ

ศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนต โคเวสโตร ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นแหล่งผลิตโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง เม็ดพลาสติกที่มีโพลีคาร์บอเนตเป็นส่วนผสม และฟิล์มเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาค ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ขยายกำลังการผลิตของศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนตจนสามารถผลิตได้เป็น 290,000 เมตริกตัน/ปีในปัจจุบัน ทำให้เราเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และในขณะเดียวกัน โคเวสโตรได้เพิ่มกำลังการผลิตของบิสฟีนอล เอ เป็น 280,000 เมตริกตัน/ปี

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนตในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสามารถนำมาใช้ได้ในหลายภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ วัสดุเครื่องกล อุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

การดำเนินงานของศูนย์การผลิตแห่งนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ ISO 50001

ศูนย์พัฒนาและวิจัยสีผสม และศูนย์ทดลองเชิงเทคนิค

ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ โคเวสโตรได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยสีผสม และศูนย์ทดลองเชิงเทคนิคในศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนตในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในอุตสาหกรรมพลาสติกได้ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกสีผสมที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์จากคลังสีของศูนย์ฯ เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และยังสามารถนำตัวอย่างชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากสีที่เลือกไว้กลับไปเป็นตัวอย่างอีกด้วย

ศูนย์การผลิตแผ่นฟิล์มเฉพาะด้าน

นอกจากนี้ โคเวสโตรยังมีศูนย์การผลิตแผ่นฟิล์มเฉพาะด้านในศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอกเนตแห่งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มจะโตขึ้นเรื่อยๆ อาทิเช่น กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ขนาดพกพา หน้าจอแสดงผล ยานยนต์ และบัตรต่าง ๆ ที่ต้องมีการผลิตเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัย ซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถใช้เลเซอร์สลักข้อมูลและรูปภาพของผู้ถือบัตรด้วยความคมชัดที่เหนือกว่าแบบฟิล์มเคลือบมาตรฐานและสามารถทำปฏิกิริยากับแสงเลเซอร์ได้ จึงทำให้สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกบันทึกลงไปทั้งบนฟิล์มเคลือบและบนวัสดุด้านใน

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ