คุณภาพเพื่อชีวิตยุคใหม่

ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน

ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนในประเทศไทยของโคเวสโตร ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพียง 30 กม. ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร โดยโคเวสโตรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนให้กับตลาดสำคัญของกลุ่มประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า งานก่อสร้าง ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งห้องปฏิบัติการฯ แห่งนี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ให้กับทั้งผู้รับจ้างผลิตสินค้า (original equipment manufacturer – OEM) และลูกค้าได้โดยตรง

 

ปัจจัยที่ทำให้ศูนย์การผลิตฯ ประสบความสำเร็จคือ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และการใช้งานได้เป็นอย่างดี