คุณภาพชีวิตยุคใหม่

ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเธนแบบครบวงจร

ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเธนแบบครบวงจรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพียง 30 กม. ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นศูนย์ฯ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และทางเลือกผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนให้กับตลาดสำคัญของกลุ่มประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์การผลิตแห่งนี้จะผลิตโพลิออลสูตรเฉพาะซึ่งนำมาผสมกับ MDI หรือ TDI เพื่อให้เป็นโพลียูรีเทนที่เหมาะสมสำหรับงานต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า งานก่อสร้าง ยานยนต์ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ศูนย์การผลิตแห่งนี้ยังเป็นศูนย์ทดลองที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสั่งเพื่อตอบโจทย์ให้กับทั้งผู้รับจ้างผลิตสินค้า (original equipment manufacturer – OEM) และลูกค้าได้โดยตรง

ปัจจัยที่ทำให้ศูนย์การผลิตฯ ประสบความสำเร็จคือ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และการใช้งานได้เป็นอย่างดี