แนวคิดเพื่อสร้างสรรค์โลกที่สดใส

โพลียูรีเทน

โพลียูรีเทนเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์หลากหลายมากที่สุด เมื่อหันไปมองรอบตัวก็จะพบโพลียูรีเทนอยู่เกือบทุกหนทุกแห่ง เช่น ในรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์และเตียงนอน หรือแม้แต่ บ้าน สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น โพลียูรีเทนมีคุณสมบัติช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มความปลอดภัย เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน และมีส่วนสำคัญต่อคุณภาพชีวิตสมัยใหม่

โคเวสโตรผลิตวัตถุดิบที่ครอบคลุมการผลิตโพลียูรีเทน รวมทั้งมีศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่ผ่านการรับรอง บริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในศูนย์การผลิตฯ ที่จะคอยให้คำแนะนำ ซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนให้เป็นตามแบบที่กำหนดเพื่อทำให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติที่ต้องการ