นำเสนอวัสดุคุณภาพเหนือชั้นและบริการค้นหาผลิตภัณฑ์

โพลีคาร์บอเนต

โคเวสโตรเป็นผู้นำระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านวัสดุโพลีคาร์บอเนตและวัสดุที่ใช้โพลีคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบ อีกทั้งยังมีเครือข่ายที่กว้างขว้างเพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ศูนย์การผลิตระดับโลก ศูนย์นวัตกรรม ศูนย์พัฒนาและวิจัยสีผสม และศูนย์ทดลองเชิงเทคนิค

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกร และผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานอันหลากหลาย อาทิเช่น แว่นตา งานเคลือบในงานสถาปัตย์ ยานยนต์ การแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ต่างวางใจในประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรองของโพลีคาร์บอเนต เรซิน (polycarbonate resin) จากโคเวสโตร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการค้นหาผลิตภัณฑ์และข้อมูลวัสดุอย่างละเอียด ทำให้การค้นหาผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตของโคเวสโตรเป็นเรื่องง่าย

โคเวสโตรให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า จึงได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ยอดนิยม อาทิ Makrolon®, Apec®, Makroblend® และ Bayblend®.