โคเวสโตรวางแผนสร้างโรงงานใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนสูตรน้ำและโพลีเอสเตอร์เรซิน

โคเวสโตรวางแผนสร้างโรงงานใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนสูตรน้ำและโพลีเอสเตอร์เรซิน

  • กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่โรงงานผลิตในเซี่ยงไฮ้
  • ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมแทนที่การใช้ตัวทำละลายจากสารเคมี
  • ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ และรองเท้า

 

 

โคเวสโตรกำลังวางแผนสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนสูตรน้ำ (polyurethane dispersions : PUDs) ขึ้น ในศูนย์การผลิตแบบครบวงจรเมืองเซี่ยงไฮ้ (Covestro Integrated Site in Shanghai) ประเทศจีน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเคลือบและกาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสายการผลิตโพลีเอสเตอร์เรซินเพื่อใช้ในการผลิต PUDs เพิ่มขึ้นในศูนย์การผลิตแห่งนี้อีกด้วย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2567

 

“การลงทุนในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของเราสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับโลกของเรา” นายไมเคิล ฟรีเดอร์ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสารเคลือบ กาว และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางทั่วโลกของโคเวสโตร กล่าว “ในอนาคตลูกค้าจะยังคงเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตัวทำละลายแบบสูตรน้ำมากขึ้น เพราะมียั่งยืนมากกว่าและยังให้คุณสมบัติที่ดีพอกับสูตรที่ใช้สารเคมีเป็นตัวทำละลาย และด้วยการผลิตที่หลากหลายของเราจึงทำให้เราเกิดความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน"

 

ทั้งนี้ โคเวสโตรได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ PUDs ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในฐานะที่โคเวสโตรเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กระบวนการ และสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกของเราด้วยบริการด้านเทคนิค

 

 

การใช้งานที่หลากหลาย

สำหรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนสูตรน้ำนั้น มีความหลากหลายในการนำไปใช้งานสูง อาทิ เช่น วัตถุดิบของโคเวสโตรจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bayhydrol® UH, U และ UV และ Bayhytherm® ซึ่งถูกนำมาใช้ในกลุ่มสีเคลือบรองพื้นในอุตสาหกรรมยานยนต์และการขัดสียานยนต์ รวมถึงใช้ในการเคลือบไม้และเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการเคลือบพื้นผิวที่แข็ง ขณะที่ผลิตภัณฑ์กาวที่ผสมด้วย Dispercoll® U ก็ถูกใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และรองเท้า รวมถึงในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นกัน

 

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเคลือบสิ่งทอ เและพลาสติกเสริมใยอีกด้วย

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2562 มากถึง 12.4 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ  โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 17,200 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2562) 

 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต