การร่วมมือระหวางโคเวสโตรและ Beira Rio ผู้นำอุตสาหกรรมในบราซิล

แนวคิดการออกแบบรองเท้าที่ทันสมัยและยั่งยืนมากขึ้น

  • การนำก๊าซ CO2  และชีวมวลมาเป็นวัตถุดิบ
  • การทำให้ขยะพลาสติกกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่า
  • สารเคลือบและกาวแบบ Low-solvent

โคเวสโตร ได้ร่วมมือกับ Calçados Beira Rio บริษัทผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำของบราซิล เพื่อพัฒนาแนวคิดรองเท้าที่ผสมผสานการออกแบบชั้นนำที่โดดเด่นเข้ากับโซลูชันด้านวัสดุที่เป็นนวัตกรรมและมีความยั่งยืนมากขึ้น รองเท้าผู้หญิงที่สง่างามและรองเท้าลำลองที่สวมใส่สบายถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ตั้งแต่ด้านนอกไปจนถึงซับในและตั้งแต่พื้นรองเท้าจนถึงส้นรองเท้า ผลลัพธ์ที่ได้คือโซลูชันโดยรวมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นพร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและความเป็นไปได้ในการออกแบบมากมาย

รองเท้าทั้งสองรุ่นนี้ต่างก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวสโตรที่ได้จากวัตถุดิบทางเลือกอย่างเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ชีวมวล (Biomass) และขยะพลาสติก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเนื่องจากสามารถสกัดธาตุคาร์บอนเพื่อเป็นวัตถุดิบไปใช้ประโยชน์ได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แทนที่จะปล่อยกลายเป็นก๊าซเสียสู่ชั้นบรรยากาศ สำหรับโคเวสโตร เรากำลังบุกเบิกการใช้วัตถุดิบดังกล่าวเพื่อลดการพึ่งพาวัสดุที่ทำจากฟอสซิลและเพิ่มความยั่งยืนต่อห่วงโซ่การผลิตและใช้งานอีกด้วย

ก้าวเดินด้วยเทคโนโลยี CO2

ตัวอย่างหนึ่งก็คือซับบริเวณด้านนอกและด้านในของรองเท้าทั้งสองแบบนี้ เราใช้โฟมนุ่มเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อให้ความกระชับพอดีกับรูปเท้า ซึ่งวัสดุดังกล่าวมีการใช้ผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นที่มีส่วนผสมจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์และจำหน่ายโดยโคเวสโตรภายใต้แบรนด์ cardyon® ซึ่งได้นำเอา CO2 เข้ามาแทนที่วัตถุดิบบางส่วนที่ปกติก่อนหน้านี้ทำมาจากฟอสซิล  ซึ่งไม่ได้ลดทอนคุณสมบัติที่ดีของโฟมตามกระบวนการปกติเลย

เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน (TPU) ทั้งสองประเภทนี้ สามารถพบเจอได้ที่พื้นรองเท้าด้านนอกของรองเท้าผู้หญิง หนึ่งในนั้นทำจาก cardyon® ในขณะที่อีก 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณคาร์บอนได้มาจากชีวมวล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์รองเท้าทั้งสองแบบนี้ มีอัตราการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CO₂ footprint) ออกมาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์จาก TPU ที่ใช้ฟอสซิล และยังช่วยปิดวงจรการปล่อยคาร์บอนอีกด้วย

รองเท้าส้นสูงที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

นอกจากนี้ โคเวสโตรยังให้ความสำคัญกับนำขยะพลาสติกมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาวงจรการเพิ่มมูลค่าใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตที่ถูกใช้แล้วจะถูกนำมาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ ทำความสะอาด และอาจผสมกับพลาสติกใหม่ที่ยังไม่ถูกใช้หรือใช้แล้วอย่างโพลีคาร์บอเนตภายใต้แบรนด์ Makrolon® ชนิดรีไซเคิล สำหรับรองเท้าผู้หญิงแล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ความแข็งแรงยาวนานกับพื้นรองเท้าและส้นรองเท้า

ไม่ใช้สารเคมีเป็นตัวทำละลาย

ผู้ผลิตรองเท้าอย่าง Beira Rio ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง แต่ก็ต้องการปรับปรุงสภาพสุขอนามัยในการผลิตด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาต้องพึ่งพาวัตถุดิบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (water-based) มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย( Volatile organic Compounds: VOCs) น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญกว่าประเภทที่ใช้สารเคมีเป็นตัวทำละลาย (solvent-based )ที่มักใช้กันในอดีต

เทคโนโลยี INSQIN® ได้ถูกนำมาใช้ในซับในส่วนด้านนอกและส้นรองเท้าแบบ Pump shoes รวมถึงวัสดุสังเคราะห์ด้านบนของรองเท้าลำลอง เทคโนโลยีดังกล่าวนี้เป็นสารเคลือบโพลียูรีเทนสูตรน้ำและได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับการเคลือบสิ่งทอที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนยิ่งขึ้น อีกทั้งกาวน้ำแบรนด์ Dispercoll® U ที่มีโพลียูรีเทนกระจายตัวอยู่ยังให้ความแข็งแรงที่จำเป็นสำหรับพื้นรองเท้าด้านบนและด้านนอกของรองเท้าทั้งสองแบบอีกด้วย

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2563 มากถึง 10.7 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินการดังกล่าวโคเวสโตรจึงมุ่งมันสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และคมนาคม การก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และการแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอาง สินค้าด้านสุขภาพและในอุตสาหกรรมเคมี โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 33 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,500 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2563) 

 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต