สร้างอนาคตที่หมุนเวียนไปด้วยกัน

โคเวสโตรพร้อมผลักดันเป้าหมายด้านสภาพอากาศของอุตสาหกรรมยานยนต์

  • โซลูชั่นวัสดุนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)
  • เปิดตัวโพลีคาร์บอเนตที่เป็นกลางทางสภาพอากาศ (climate-neutral) รายแรกของโลก
  • การใช้วัตถุดิบและพลังงานทางเลือก
  • เทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมีและเครื่องจักรกล

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญความท้าทายที่สำคัญ คือ การร่วมกันบรรลุเป้าหมายด้านภูมิอากาศที่เข้มงวดของสหภาพยุโรป (EU) และการสำรองทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการเพิ่มอายุการใช้งานของยานพาหนะต่าง ๆ  ซึ่งขณะเดียวกัน ความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับการออกแบบ ความสะดวกสบาย และการทำงานของรถยนต์ ต่างเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

โคเวสโตรกำลังทำงานเพื่อมุ่งสู่โซลูชันวัสดุและเทคโนโลยีการรีไซเคิล ที่เป็นนวัตกรรมและสร้างความยั่งยืนยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และมีแผนจะจัดแสดงที่การประชุมการค้าระหว่างประเทศหรือ VDI PIAE 2021 ในวันที่ 8-9 ก.ย. นี้

“เป้าหมายของเราคือการเปิดตัวพลาสติกโพลีคาร์บอเนตที่เป็นกลางทางอากาศ รายแรกของโลกในปีนี้” Jochen Hardt ฝ่ายการตลาดธุรกิจยานยนต์ จาก โคเวสโตร กล่าวกับตัวแทนสื่อ “นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ ในการก้าวสู่ระบบหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ (fully circular) ขณะเดียวกัน เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพ อีกทั้งประหยัดต้นทุนและมีความยั่งยืน ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน”

โพลีคาร์บอเนตที่เป็นกลางทางสภาพอากาศรายแรกของโลก

โพลีคาร์บอเนตที่เป็นกลางทางสภาพอากาศ ตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตในโรงงานผู้ผลิต (Cradle to Gate) ต้องขอบคุณวัตถุดิบใหม่ ๆ ที่มาจากขยะชีวภาพและสารตกค้าง ที่มีมวลสมดุล2 ตลอดจนพลังงานหมุนเวียนที่สะสมระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งโพลีคาร์บอเนตที่โคเวสโตรได้นำเสนอนั้น ได้รับการรับรองจาก ISCC Plus แล้ว โดยผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียน ด้วยวิธีการสมดุลมวล ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างมาก

ด้วยการผสมผสานพลังงานหมุนเวียน โคเวสโตรยังจะลดการปล่อย CO จาก อู่ถึงประตูโรงงาน (Cradle to Gate) สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างเต็มที่ ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เช่นเดียวกับโพลีคาร์บอเนตฟอสซิลเบส (fossil-based polycarbonates) และเป็นการทดแทนแบบ ดรอปอิน (drop-in) โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระบวนการหรือกระแสงาน (Workflow)ที่มีอยู่

โคเวสโตรยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาวัตถุดิบโพลียูรีเทน (Polyurethane : PU) จากที่ต้องผลิตจากปิโตรเลียมถึง 20 เปอร์เซ็นต์ จะถูกแทนที่ด้วย CO การประยุกต์ใช้โพลิออลดังกล่าว กลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ cardyon® ที่กำลังได้รับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ สารตั้งต้นชีวภาพบางส่วนสำหรับสารเคลือบใสยานยนต์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Desmodur® เป็นวัตถุดิบทางเลือกที่มีส่วนช่วยให้เกิดการหมุนเวียน

นวัตกรรมเทคโนโลยีการรีไซเคิล

พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบสำคัญในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) ของรถยนต์อย่างมาก ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบและส่วนประกอบ ขั้นตอนการใช้งาน จนถึงการรีไซเคิล นอกจากนี้ โคเวสโตรยังขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมีมากขึ้นด้วย โดยปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของการพัฒนาดังกล่าวคือ การที่ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์อีกทั้ง โคเวสโตร ยังสนับสนุนการรีไซเคิลพลาสติกทางกลและทางเคมี ผ่านบทบาทในฐานะสมาชิกในสมาคมต่าง ๆ เช่น กลุ่มโครงการ Circularise Plastics ซึ่งเป้าหมายของกลุ่มนี้คือการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับของพลาสติกกลับไปยังวัตถุดิบตั้งต้น


1 Cradle-to-Gate คือการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การแยกทรัพยากรไปจนถึงประตูโรงงาน อิงตามการคำนวณภายในของ โคเวสโตร (Covestro) และกำลังได้รับการตรวจสอบจากภายนอก

2 การคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) จะพิจารณาถึงการดูดซับคาร์บอนจาก ไบโอเจนิก (biogenic) ด้วย

- ของเสียจากการผลิตกลายเป็นวัตถุดิบที่มีค่า

- สามารถแปรรูปซ้ำในระดับอุตสาหกรรมได้

- มีส่วนร่วมในความยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้น

แบรนด์ Maezio® ซึ่งเป็นคอมโพสิตโพลีคาร์บอเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยแบบต่อเนื่อง (CFRTPs) ที่พัฒนาโดย โคเวสโตร (Covestro) มีความโดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบามาก อีกทั้งความแข็งแรงสูงและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ ซึ่งหมายความว่า ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตคอมโพสิตจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างง่ายดาย การรีไซเคิลวัสดุผสมจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก ซึ่ง โคเวสโตร กำลังร่วมมือกับ carboNXT® ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยได้พัฒนากระบวนการที่ทำให้ของเสียถูกแปรรูปได้ในระดับอุตสาหกรรม

 

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการแก้ปัญหาร่วมกันนี้ เนื่องจากเราไม่สามารถดำเนินการกับวัสดุเองได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ” Lisa Ketelsen หัวหน้าฝ่ายเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิต จาก โคเวสโตร อธิบาย “โดยการรีไซเคิลตามประเภทที่โรงงานของพันธมิตรเรา วัตถุดิบสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีคุณสมบัติที่ดีพอ ๆ กับวัสดุบริสุทธิ์ ทำให้การรีไซเคิลวัสดุสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ ด้วยวิธีนี้ ได้ทำให้เราประหยัดทรัพยากรและสนับสนุนการมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)”

“บริษัทของเรามีประสบการณ์หลายปี ในการรีไซเคิลเทอร์โมพลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ และมีเทคโนโลยีโรงงานที่จำเป็นในการแปรรูปของเสียดังกล่าว เราจึงเป็นตัวเลือกสำหรับงานนี้” Tim Rademacker ผู้จัดการทั่วไปของ Mitsubishi Chemical Advanced Materials และผู้รับผิดชอบธุรกิจรีไซเคิลคาร์บอนไฟเบอร์ กล่าว “จากของเสียที่ผ่านการแปรรูป เราผลิตสารประกอบใหม่คุณภาพสูงของโพลีคาร์บอเนตเสริมคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับ โคเวสโตร (Covestro) ที่ CarboNXT®”

 

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลดังกล่าวมีความต้องการสูง เพราะเป็นวัตถุดิบที่มีค่า แต่เนื่องจากลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้ โครงการจะได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ตอบสนองตลาด โดย โคเวสโตร, Mitsubishi Chemical Advanced Materials และอาจรวมถึงพันธมิตรรายอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับโลก ซึ่ง โคเวสโตร มุ่งเน้นด้านพลังงานทั้งหมดบนหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

 

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2563 ถึง 10.7 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว โคเวสโตรมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ  เครื่องสำอาง สุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมีด้วยเช่นกัน โดยโคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 33 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,500 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2563)

Notes:
สำหรับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโคเวสโตร กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.covestro.com
กดติดตามเราได้ที่ Facebook: Covestro Thailand

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต