การมุ่งสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน - เริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์

โคเวสโตรและห้องปฎิบัติการ REnato เปิดตัว Circular Design Guidebook สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม EEA

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กำลังเป็นประเด็นสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน (Electrical, Electronic and household Appliance: EEA) ส่งผลให้ผู้ผลิตจำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้วัสดุรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์พวกเขา

 

เพื่อช่วยให้ลูกค้าเหล่านี้ค้นพบโซลูชันที่ยั่งยืนมากขึ้น โคเวสโตรในฐานะผู้ผลิตวัสดุได้ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ REnato ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียอน โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทำการเปิดตัว Circular Design Guidebook ซึ่งเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้เหล่านักออกแบบและนักพัฒนาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปได้ยั่งยืนมากขึ้น

 

“กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาวัสดุที่กลายเป็นขยะ ก็คือการพิจารณาถึงการสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเริ่มต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรีไซเคิล” ลิลลี่ หวัง รองประธานอาวุโสและหัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ในครัวเรือนทั่วโลกของโคเวสโตรกล่าว “คู่มือนี้ช่วยรวมวิธีคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกวัสดุอันเปนกระบวนการแรกในอุตสาหกรรม EEA"

 

มาตรการสำหรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โรงงานที่รับผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer: OEM) ต่างมองหาหนทางในการเพิ่มการใช้วัสดุประเภทที่รีไซเคิลได้มากขึ้น มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ความพยายามในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และทำให้มั่นใจถึงความสามารถในการรีไซเคิลที่ดีขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งในส่วนของโคเวสโตรนั้น เราได้มีการให้บริการผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตที่ผสมวัสดุรีไซเคิลจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคแล้ว แก่ลูกค้ารายใหญ่ๆ ในอุตสาหกรรม EEA ของเราอีกด้วย

 

หนังสือเล่มนี้ได้ใช้กรณีศึกษาและกระบวนการมาอธิบายถึงการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนและความสามารถในการนำกลับมารีไซเคิล นอกจากนี้ยังอธิบายถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ การคิดที่มุ่งเน้นถึงระบบ supply chain รูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนยังสามารถใช้หนังสือเล่นนี้สำหรับการพูดคุยกับลูกค้า รวมถึงการนำเสนอ และการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ด้วย

 

การมุ่งเน้นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

“การเลือกใช้วัสดุถือเป็นรากฐานสำหรับการออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” แจ็คกี้ หวัว ผู้ก่อตั้งและ CEO ของห้องปฏิบัติการ REnato กล่าว “การค้นคว้าโซลูชันในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นภารกิจหลักของห้องปฏิบัติการ REnato ด้วยความร่วมมือกับโคเวสโตร เราได้ทำคู่มือเกี่ยวกับการออกแบบและเลือกวัสดุฉบับแรกสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม EEA หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวอย่างและความช่วยเหลือสำหรับอุตสาหกรรม และเป็นเหมือนมือคู่มือที่อ่านง่ายๆ สำหรับประชาชนทั่วไปด้วย”

 

หนังสือคู่มือดังกล่าวประกอบด้วยสามหัวข้อ อันได้แก่ "From Linear to Circular", "Circular Design" และ "Material Selection from a Sustainable Perspective" โดยมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน และจีน ด้วยคู่มือเล่มนี้ โคเวสโตรมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม EEA และขยายไปยังภาคส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2563 ถึง 10.7 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว โคเวสโตรมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ  เครื่องสำอาง สุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมีด้วยเช่นกัน โดยโคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 33 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,500 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2563)

Notes:
สำหรับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโคเวสโตร กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.covestro.com
กดติดตามเราได้ที่ Facebook: Covestro Thailand

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต