โคเวสโตร - เปิดตัวแอป BMBW The Young Guardian EP1

“BMBW The Young Guardian EP1.” แอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ: เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน  “BMBW The Young Guardian EP1. เพื่อเป้าหมายในการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการขยะและของเสีย (waste management) อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อที่ในอนาคตเยาวชนจะได้เติบโตไปพร้อมกับความคิดและพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมกับการสร้างโลกที่สดใสและน่าอยู่ต่อไป

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน “BMBW The Young Guardian EP1. นี้ เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเรื่องราวการผจญภัยของกลุ่มจิ๋วพิทักษ์ที่มาพร้อมความสนุกสนาน รวมถึง ฟังก์ชันและกิจกรรมเสริมต่างๆ มากมาย อาทิ เกมจับคู่เพื่อแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี การวาดภาพและระบายสีและการอัดเสียงเพื่อเล่านิทาน โดยผู้ปกครองสามารถนำมาใช้งานเพื่อประกอบการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่บุตรหลาน อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
“BMBW The Young Guardian EP1.” ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอสที่ Google Play Store และ Apple Storeได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2562 มากถึง 12.4 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ  โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 17,200 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2562) 

 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต