โคเวสโตรต้อนรับนักศึกษาอาเซียน

ชลบุรี – ดร. ดาเนียล คอช กรรมการผู้จัดการบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) รับมอบของที่ระลึกจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขวา) ในพิธีเปิดงานค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “ASEAN Stepping towards Environmental Sustainability”

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการฯ เยี่ยมชมศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนตของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และกลไลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

ค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้เชิญเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยน (Sharing) ประสบการณ์ระหว่างกันและได้มาเรียนรู้ (Learning) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

นักเรียนจากทั่วภูมิภาคอาเซียนมาเยี่ยมชมเพื่อศึกษากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนตของโคเวสโตรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2560 มากถึง 14.1 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ “โคเวสโตร” เปลี่ยนชื่อจากไบเออร์ แมททีเรียลซายน์ มีโรงงานอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,200 คน (ข้อมูล ปลายปี 2560)

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตรและไบเออร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร http://www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรและไบเออร์จะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต