โคเวสโตรมอบหนังสือสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส”

brighter minds

กรุงเทพฯ – คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการผฝ่ายประสานงานราชการอุตสาหกรรม บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบหนังสือสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” จำนวน 1,000 เล่ม แก่ ผศ. ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ที่สามจากซ้าย) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนเกี่ยวกับจัดการปัญหาขยะทางบกลงสู่ทะเล โดยมี ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันสภาวะสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโครงการ CHULA Zero Waste เป็นสักขีพยาน

หนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” เป็นโครงการที่ริเริ่มจากโคเวสโตร (ประเทศไทย) เป็นประเทศแรกในโลก ซึ่งหนังสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะท้องทะเลโดยจะนำเสนอเนื้อหาผ่านเรื่องราวการผจญภัยที่สนุกสนานและกิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยหนังสือชุดดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ), และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ โคเวสโตรได้ผลิตหนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” จำนวน 25,000 เล่มโดยมอบให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้จะนำหนังสือบางส่วนไปต่อยอดเป็นกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบศูนย์การผลิตโคเวสโตรในประเทศไทย

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2558 มากถึง11.8 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ “โคเวสโตร” เปลี่ยนชื่อจากไบเออร์ แมททีเรียลซายน์ มีโรงงานอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 15,700 คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ปี 2558)

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตรและไบเออร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com และเว็บไซต์ไบเออร์ www.bayer.com ทั้งนี้ โคเวสโตรและไบเออร์จะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต