คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

การป้องกันข้อมูล

Covestro เข้าใจดีว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใช้หน้าเว็บของเรามีความสำคัญต่อคุณ เราให้ความสำคัญต่อการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น เราต้องการอธิบายกฎพื้นฐานของเราในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวให้คุณได้ทราบ บันทึกเหล่านี้และข้อมูลเพิ่มเติม (หากจำเป็น) สามารถพบได้ในที่ที่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสมอ

หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนดังต่อไป ข้อ 6 (1, b) ของหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation-GDPR) จะเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับการจัดหาบริการที่คุณขอ

การรวบรวมและการดำเนินการของข้อมูล

คุณสามารถใช้ข้อเสนอทางอินเตอร์เน็ตของ Covestro ได้โดยที่เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอและบริการบางอย่างที่คุณพบในหน้าเว็บของเราต้องการข้อมูลส่วนตัวสำหรับการใช้งาน

การบันทึกข้อมูลการเข้าถึงทางเทคนิค

ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Covestro จะรวบรวมรายละเอียดระบบและข้อมูลแบบอัตโนมัติ แต่จะไม่ได้ถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลการเข้าถึงทางเทคนิคที่เก็บไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่
 • ระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
 • ที่อยู่ IP ของผู้ใช้
 • วันที่และเวลาของการเข้าถึง
 • เว็บไซต์จากที่ระบบของผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (ตัวอ้างอิง)
 • เว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยระบบของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

การดำเนินการของข้อมูลทำหน้าที่ในการส่งมอบเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราเพื่อการรับรองการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น รวมทั้งสำหรับการปกป้องผลประโยชน์ที่ถูกต้องของเราเพื่อชี้แจงในกรณีการเข้าถึงที่ไม่อนุญาตหรือการพยายามเข้าถึง (ข้อ 6 (1, f) GDPR)

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ ในที่นี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูกบันทึกจากอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ไว้บนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้สามารถส่งไปยังหน้าเว็บเมื่อมีการเรียกใช้หน้าและจึงอนุญาตให้มีการกำหนดผู้ใช้ คุกกี้ช่วยลดความซับซ้อนในการใช้เว็บไซต์สำหรับผู้ใช้

เป็นไปได้เสมอที่จะปฏิเสธการใช้คุกกี้จากการเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่าเบราเซอร์ที่เหมาะสม สามารถลบคุกกี้ได้ตลอดเวลา

ควรสังเกตว่าการปิดใช้งานคุกกี้อาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์เราได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ตามเหตุผลทางเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นสามารถประเมินได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ โดยที่ผู้ใช้แต่ละรายจะยังคงไม่ได้ระบุชื่อ

* คุกกี้ที่ถูกลบโดยปกติเมื่อสิ้นสุดการประชุมจะไม่แสดงที่นี่

Google Analytics

Google Analytics ได้รวมอยู่บนเว็บไซต์ของเรา เราได้อธิบายเกี่ยวกับการรวมและการทำงานของบริการนี้ไว้ด้านล่าง

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์ทางเว็บไซต์ของ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (ในอนาคต: Google) Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ช่วยวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้เยี่ยมชมด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุงแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับพวกเขาให้ดีขึ้นได้ Google Analytics ใช้คุกกี้เช่นกัน (ไฟล์ข้อความที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและที่ช่วยให้การวิเคราะห์ของการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปได้) ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ มักจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและถูกบันทึกไว้ที่นั่น ข้อมูลที่บันทึกโดยคุกกี้ของ Google Analytics เช่น การระบุวันที่และเวลาสำหรับการเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ ความถี่ที่ผู้เยี่ยมชมเรียกแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมา และจากสถานที่ใดที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ อันดับแรก Google จะรวบรวมที่อยู่ IP ของผู้ใช้ก่อน เพื่อที่จะกำหนดค่าสุดท้าย อย่างไรก็ตาม เราได้เปิดใช้งานการทำให้ IP เป็นนิรนามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา เนื่องจาก Google จะย่อที่อยู่ IP ของคุณลงภายในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหรือในรัฐผู้ทำอนุสัญญาภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรปอื่น ๆ ก่อนที่จะส่งไปยังสหรัฐอเมริกา เช่น โดยการลบออกเตต (Octet) สุดท้ายในประเภท IPv4 หรือ 80 บิตสุดท้ายในประเภท IPv6 ของที่อยู่ IP ของคุณ ในนามของเรา Google จะใช้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ และเพื่อให้ความช่วยเหลือการบริการที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ประกอบการเว็บไซต์ ที่อยู่ IP ที่ได้รับจากเบราว์เซอร์ของคุณในขอบเขตของ Google Analytics จะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ของ Google นอกจากนี้ Google ได้รับการรับรองในกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) เพื่อให้ข้อมูลของคุณที่ถูกสร้างกับ Google ในสหรัฐอเมริกามีระดับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เหมาะสม.

คุณสามารถป้องกันการบันทึกของคุกกี้จาก Google Analytics ได้โดยการตั้งค่าที่เหมาะสมของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ (”โหมดส่วนตัว” ที่พบเจอได้ภายใต้การตั้งค่าของเบราว์เซอร์ส่วนมาก) อย่างไรก็ตามควรชี้ให้เห็นอีกครั้งว่า คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ พวกเขาอาจป้องกันการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ Google ที่ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้และจากการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP) รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้โดย Google โดยที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics ได้โดยตรงจาก Google.

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จะถูกรวบรวมเฉพาะเมื่อคุณให้ด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น จากการกรอกแบบฟอร์ม จากการส่งอีเมล ในขอบเขตของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากการสอบถามหรือการเรียกร้องของวัสดุ

การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี)

หากคุณใช้วิธีในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราโดยการให้ข้อมูลส่วนตัว ฉะนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินการในรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในการลงทะเบียนจะมีการบันทึกที่อยู่ IP ของผู้ใช้ รวมทั้งวันที่และเวลาของการลงทะเบียน สิ่งดังกล่าวมีไว้เพื่อป้องกันการใช้บริการในทางที่ผิด

สำหรับการจัดหาเนื้อหาหรือบริการจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูล บุคคลที่ได้ลงทะเบียนสามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกไว้เกี่ยวกับตัวเขาตลอดเวลา

วิธีในการติดต่อ

บนเว็บไซต์ของเรามีแบบฟอร์มการติดต่อที่สามารถใช้สำหรับการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากคุณเลือกใช้วิธีการติดต่อนี้ ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้จะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ การจัดเก็บทำหน้าที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหรือการติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ รวมทั้งเขียนจดหมายส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ได้

จดหมายข่าว

หากคุณได้สมัครรับจดหมายข่าวจากบริษัทของเรา ดังนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปในรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการ
ในการลงทะเบียนรับจดหมายข่าวจะมีการบันทึกที่อยู่ IP ของผู้ใช้ รวมทั้งวันที่และเวลาของการลงทะเบียน สิ่งดังกล่าวมีไว้เพื่อป้องกันการใช้บริการในทางที่ผิดหรือหลีกเลี่ยงในการใช้ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทางที่ผิด การถ่ายโอนข้อมูลไปให้บุคคลที่สามจะไม่เกิดขึ้น ข้อยกเว้นจะเกิดขึ้นหากมีข้อผูกมัดตามกฎหมายที่จะถ่ายโอน

ข้อมูลจะถูกนำมาใช้เพื่อส่งจดหมายข่าวเท่านั้น การสมัครรับจดหมายข่าวสามารถยกเลิกโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา ตลอดจนการยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา เพื่อจุดประสงค์นี้จะมีลิงก์ที่เกี่ยวข้องในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ

การถ่ายโอนข้อมูลเพื่อการดำเนินการในนามของเรา

บางครั้งเราใช้ผู้ให้บริการเฉพาะทางในการดำเนินการข้อมูลของคุณ ซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการข้อมูลส่วนตัวเฉพาะในนามของเราตามคำแนะนำของเราและบนพื้นฐานของสัญญาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

การดำเนินการต่อข้อมูลนอกสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรป

ข้อมูลบางส่วนของคุณได้รับการดำเนินการในประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระดับการปกป้องข้อมูลอาจต่ำกว่าในยุโรป อย่างเช่น ในกรณีเหล่านี้เราทำผ่านสัญญากับพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอหรือเราขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง

การจัดเก็บข้อมูลของคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการบริการใด ๆ ที่คุณต้องการหรือยินยอม เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อย่างเช่น อายุการจัดเก็บข้อมูลเชิงพาณิชย์และที่เกี่ยวกับงบประมาณ หรือระยะเวลาในการดำเนินคดีที่กำลังดำเนินอยู่
(แฟ้มบันทึกเว็บไซต์ 2 ปี, ติดต่อสอบถามข้อมูล - ศูนย์ตอบรับ -6 ปี)

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลที่คุณมอบให้เราจะได้รับความคุ้มครองโดยวิธีการด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมด้วยเป้าหมายเพื่อป้องกันการจัดการโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยเจตนา การสูญหาย การทำลาย การเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อบุคคลที่สาม มาตรการด้านความปลอดภัยของเราได้รับการควบคุมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์

 • ต่อข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่บันทึกไว้กับเรา
 • ต่อการแก้ไข การลบ หรือข้อจำกัดของการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ที่จะคัดค้านการดำเนินการใด ๆ ที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ความสนใจสาธารณะหรือการจัดทำโปรไฟล์ของเรา เว้นแต่เราจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรสำหรับการดำเนินการที่เกินดุลประโยชน์สิทธิและเสรีภาพ หรือการดำเนินการทำหน้าที่ให้แก่การบังคับใช้ การฝึกฝน หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย
 • ต่อความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น ในข้อ 20 ของ GDPR รวมทั้ง
 • ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่การควบคุม

คุณสามารถยกเลิกการยินยอมในการรวบรวม การดำเนินการ และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลาโดยจะมีผลต่อไปในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูหัวข้อที่อธิบายถึงการดำเนินการข้อมูลตามความยินยอมของคุณ
ด้วยเหตุนี้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการป้องกันข้อมูลขององค์กรก็เพียงพอแล้ว (ที่อยู่และแบบฟอร์มการติดต่อดูด้านล่าง)

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ข้อมูลส่วนตัวของเด็กจะไม่ถูกเก็บรวบรวมโดยเจตนาจากเรา โดยปกติเราจะไม่ทราบอายุของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากการปกป้องของเด็กที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เราจึงแนะนำให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลทุกคนแนะนำเด็กให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ เด็กไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Covestro โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

ผู้ติดต่อ

ผู้รับผิดชอบด้านอินเทอร์เน็ตคือ Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Deutschland
เบอร์โทรศัพท์: +49 214 6009 2000

หากคุณมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล โปรดติดต่อการป้องกันข้อมูลขององค์กรที่ Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Deutschland
เบอร์โทรศัพท์: +49 214 6009 2000 หรือที่อยู่ติดต่อ

การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เป็นครั้งคราว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ