วัสดุเชิงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์สำหรับอุตสาหกรรมในอาเซียน

วัสดุเชิงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโคเวสโตรสามารถนำมาใช้ได้ในแทบทุกอุตสาหกรรม วัสดุของเราเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมหลักๆ
Industries

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาจเห็นได้ในตลาดบางครั้ง แต่ส่วนใหญ่แล้ววัสดุของบริษัทจะอยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยจะคิดค้นคุณสมบัติและตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่าง เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์แนวโน้มและความท้าทายที่เราจะประสบในอนาคต (Mega trends)