ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันอย่างยั่งยืน การออกแบบที่ดึงดูดใจ

วัสดุคุณภาพดีสำหรับอาคารอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของความเป็นเมือง การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง ล้วนแต่ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนต่างๆ จึงต้องลดการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ลดลง ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์กับความท้าทายต่างๆ วัสดุที่ใช้ต้องมีความทนทานและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบโจทย์ด้านความสบายและความสวยงามด้านการออกแบบได้เป็นอย่างดี วัสดุที่มีคุณภาพดีช่วยตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้ และโคเวสโตรมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารยั่งยืนเป็นกุญแจสู่ การป้องกันสภาพภูมิอากาศ

บริษัท ฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทน ที่โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตและคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถลดการใช้พลังงานของอาคารลงได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ที่ทำลายสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้นอีกด้วย

วัสดุสารเคลือบที่ทำจากโพลียูรีเทนเหมาะสำหรับใช้ป้องกันบริเวณที่มีคนสัญจรพลุกพล่าน เช่น ชั้นต่างๆในอาคารพาณิชย์ ด้วยการใช้องค์ประกอบของสารยึดเกาะ ตัวอย่างเช่น ใช้ไม้แทนวัสดุโครงสร้างหนักในงานก่อสร้าง

สำหรับงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ นอกจากจะเน้นการออกแบบเพื่อการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังเน้นให้งานออกแบบมาให้ดูดี อาทิเช่น โพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูงจากโคเวสโตร ที่มีน้ำหนักเบา เนื้อใส และปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามที่ต้องการ ทำให้คุณมีทางเลือกในการออกแบบหลังคา สกายไลท์ และวัสดุปกปิดพื้นผิวอาคารที่แตกต่างออกไป นอกจากนี้ โพลีคาร์บอเนตยังเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับแสงสว่าง โดยใช้ในไดโอด (diode) ชนิดเปล่งแสงแบบประหยัดพลังงาน