วัสดุเชิงนวัตกรรมที่สามารถพบได้ในหลายส่วนของรถ

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

เมื่อมนุษยชาติเดินทางมากขึ้น จำนวนผู้สัญจรและการขนส่งสินค้าจึงมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ แนวโน้มเหล่านี้นำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านความตระหนักรู้ทางสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพ ปัจเจกชน และความสะดวกสบายในภาคการขนส่ง โคเวสโตรพร้อมที่จะรับมือกับแนวโน้มต่างๆ ด้วยวัสดุเชิงนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ วัสดุที่ยั่งยืน รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการต่างๆ
ด้วยน้ำหนักที่เบา ทนทาน และง่ายต่อการผลิต ทำให้การใช้พลาสติกในรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น

สำหรับการขนส่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของยานยนต์เหล่านี้มาเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของวัสดุที่ใช้ในรถยนต์ขนาดกลาง ทั้งนี้สัดส่วนดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ประโยชน์ของวัสดุทางด้านโพลีเมอร์ ทำให้รถยนต์เบาขึ้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้น เป็นวัสดุที่ผลิตง่าย และสามารถออกแบบให้เป็นรูปทรงอะไรก็ได้อย่างแทบไม่มีข้อจำกัด

ตัวอย่างได้แก่ โพลีคาร์บอเนตสมรรถนะสูง โพลียูรีเทนอเนกประสงค์ และสารเคลือบ กาว ฟิล์มชั้นนำที่มีให้เลือกหลากหลาย ในฐานะคู่ค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการขนส่ง โคเวสโตรผลิตวัตถุดิบที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการ ร่วมกันพัฒนาการใช้งานในลักษณะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทั่วโลกที่ทำงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากโคเวสโตรเป็นส่วนประกอบอยู่ในทุกส่วนของรถยนต์ นอกจากจะทำให้ตัวรถเบาขึ้นแล้ว ยังเพิ่มความสะดวกสบายภายในตัวรถยนต์ อีกทั้งในส่วนของแสงสว่างยังสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถผลิตพื้นผิวที่ออกแบบอย่างมีสไตล์กับการใช้ทำงานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

วัสดุและผลิตภัณฑ์ของโคเวสโตรยังช่วยนำทางสู่การใช้ยานยนต์ระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ และยังเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนในระดับอื่นๆ อีกมากมาย