ความมุ่งมั่นของเรา

การทำให้โลกใบนี้สดใสยิ่งขึ้น

ผู้คนจำนวนมากล้วนต้องการโลกที่แตกต่างและดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงอยากช่วยให้โลกใบนี้สดใสขึ้น โดยการผสมผสานความยั่งยืนและการเพิ่มคุณค่าเข้าด้วยกัน เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เราจึงต้องมุ่งเน้นไปที่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมือง ปัญหาความหิวโหย แนวโน้มปัญหาของโลกเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก โคเวสโตรต้องการมีส่วนร่วมในการเอาชนะปัญหาดังกล่าวด้วยนวัตกรรมด้านวัสดุและโซลูชั่นที่มากมายของเรา เนื่องจากพลาสติกคุณภาพสูงและส่วนประกอบที่โคเวสโตรได้พัฒนาและผลิตขึ้นมานั้น ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

นี่คือวัตถุประสงค์ของเรา วัตถุประสงค์ของโคเวสโตรคือ เราต้องการทำให้โลกใบนี้สดใสขึ้น

 

เจตนารมณ์อันทรงพลังนี้แทรกซึมอยู่ในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของเรา เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและทำให้เราทุ่มเททุกสิ่งอย่างเต็มที่เพื่อความตั้งใจดังกล่าว ด้วยวิธีนี้ เราสามารถแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่รับผิดชอบต่อสังคมและคนรุ่นหลังต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน เราได้รวมความมุ่งมั่นของเราในการรักษารากฐานของชีวิตตามธรรมชาติเข้ากับความพยายามในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ตามหลักการของเราที่คำนึงถึงความยั่งยืนของ "ผู้คน โลก และผลประกอบการที่ดี"

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นโครงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อทำให้โลกมีสภาพอากาศที่เป็นกลางและปกป้องทรัพยากรที่กำลังหดหายไป “เราจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ”  นี่คือวิสัยทัศน์ของเราที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของเราเป็นรูปธรรมขึ้นมา

 

ด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวนี้ เรากำลังนำเอาหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน โคเวสโตรอยากเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดและกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในธุรกิจและสังคม เราจะดำเนินตามเส้นทางนี้ด้วยความมุ่งมั่นและสม่ำเสมอ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคของเรา โดยคำนึงถึงเรื่องสังคม วิทยาศาสตร์ ตลาดทุน และประการสุดท้ายเพื่อประโยชน์ของพนักงานของเราเองอีกด้วย

 

พันธกิจของเราได้ช่วยกำหนดแนวทางว่าเราจะบรรลุวิสัยทัศน์ของโคเวสโตรได้อย่างไร นั่นคือเราต้องการส่งเสริมนวัตกรรมและเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ที่สร้างผลกำไรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ด้วยวิธีนี้ เราจึงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิตของเรา  เพราะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งจำเป็นในหลาย ๆ ด้าน ช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนจำนวนมากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีสุขภาพดีขึ้น ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เราทำทั้งหมดนี้โดยสอดคล้องกับหลักค่านิยม 3 ประการของเรา นั่นคือ ความใฝ่รู้ ความกล้าหาญ และความมีสีสัน ด้วยปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์นี้ เราจึงพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในทุกๆ วัน