บุคลากรของเรา

เหล่านวัตกรที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน

บุคลากรที่มีความหลากหลายและมีแรงจูงใจสูงคือหัวใจของความสำเร็จองค์กร สิ่งที่หลอมรวมพนักงานโคเวสโตรกว่าหลายพันคนทั่วโลกเอาไว้ นั่นคือความมุ่งมั่นต่อค่านิยม 3 ประการของเรา

นวัตกรรมและความยั่งยืนถือเป็นเสาหลักในการทำธุรกิจของโคเวสโตร สิ่งนี้คือแนวคิดเบื้องหลังการดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนาและความยั่งยืนของเรา พนักงานมากกว่า 15,600 คนของเราทุกคนมีโอกาสที่จะได้เป็นนวัตกรภายในขอบเขตของงานที่พวกเขาทำอยู่ทุกวัน เรากำลังผลักดันเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดอย่างกล้าหาญ เพื่อทำสิ่งที่เป็นไปได้ในการดำเนินชีวิตตามคำมั่นสัญญาของเราที่จะทำให้โลกใบนี้สดใสขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นนี้  พนักงานโคเวสโตรทุกคนต่างช่วยในการแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคม เราจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยนวัตกรรมด้านวัสดุและโซลูชันจากโคเวสโตร ควบคู่ไปกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรพร้อมขับเคลื่อนนโยบายที่จะสร้างผลกระทบที่เป็นศูนย์ต่อโลก นั่นคือวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเรา เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ยั่งยืนในเวลาเดียวกัน เราต้องสนับสนุนพนักงานของเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาศักยภาพและสร้างการเติบโต สำหรับโคเวสโตร ความก้าวหน้าของเราจะเกิดขึ้นไท่ได้ หากบุคลากรของเราปราศจากสิ่งเหล่านี้

 

ที่โคเวสโตร เรามุ่งเน้นในการให้โอกาสและกระตุ้นพนักงานของเราเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เราตั้งใจที่จะบรรลุสิ่งนี้ ไม่เพียงแค่สร้างบรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจและสภาพการทำงานที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีดำเนินการโดยใช้โครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาและการเติบโตของบุคลากรจะเป็นไปอย่างดี ตลอดจนการรับรู้และการตอบแทนด้วยวิธีที่โปร่งใสและจูงใจ

 

เราให้หลักการและแนวทางแก่พนักงานของเราในการก้าวข้ามขีดจำกัดและบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนค่านิยมของโคเวสโตรในแต่ละบทบาทหน้าที่ของพวกเขา

ความหลากหลายที่โคเวสโตร

ความหลากหลายและการยอมรับ (Diversity and inclusion )เป็นส่วนสำคัญสำหรับกลยุทธ์การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกของโคเวสโตร เรายอมรับถึงลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน เพื่อค้นพบศักยภาพใหม่ๆ เพื่อที่จะท้าทายความคิดแบบเดิมๆ และส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน


เรารับรู้และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายนี้ให้กลายเป็นจุดแข็งของเรา เป็นเพราะความแตกต่างของเราไม่ว่าจะในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ การปรับตัว และแม้แต่ความไม่สมบูรณ์พร้อม สิ่งเหล่านี้ทำให้เราแต่ละคนสามารถสร้างผลงานไม่เหมือนใครเพื่อความสำเร็จของเรา สิ่งนี้ถือเป็นข้อปฏิบัติในทุกประเทศที่โคเวสโตรดำเนินธุรกิจและสำหรับทุกตำแหน่งในองค์กร

ค่านิยม C³

สำหรับโคเวสโตรแล้ว ความหลากหลายยังหมายถึงการก้าวข้ามวิธีปฏิบัติและความคิดแบบเดิม ๆ ความคิดนี้ถูกสะท้อนให้เห็นในค่านิยมองค์กรของเรา ไม่ว่าจะในระดับบุคคลหรือในแง่องค์กรโดยรวม เรามุ่งมั่นที่จะใฝ่รู้กล้าหาญ และมีสีสันอยู่เสมอ มาลองดูค่านิยม C³ ของโคเวสโตรให้ละเอียดยิ่งขึ้น

ความใฝ่รู้

เราภูมิใจในผลงานที่ผ่านมา แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดเรา เราไม่คิดที่จะหยุดกับสิ่งต่างๆ ที่เราเป็นอยู่หรือกระทำมาโดยตลอด ความใฝ่รู้ของเราผลักดันให้เรารับฟังลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของเรา และตอบสนองด้วยโซลูชั่นที่สร้างสรรค์และเกินความคาดหวัง เราตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราและเชื่อว่าการตอบสนองที่รวดเร็วและยืดหยุ่นจะทำให้เราได้เปรียบเหนือคู่แข่ง สิ่งนี้ช่วให้เราเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และอยากทำให้ดียิ่งขึ้น

 

ความใฝ่รู้เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนเรา

ความกล้าหาญ

เมื่อเรามองไปยังอนาคตและมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ ขณะที่คนอื่นมากมายอาจมองเห็นเป็นข้อจำกัด เมื่อคนอื่นถามว่า“จะทำไปทำไม” เราตอบว่า“ ทำไมจะไม่ได้ล่ะ” ความกล้าหาญของเราแทรกซึมอยู่ในธุรกิจทั้งหมดของเรา ตั้งแต่ความร่วมมือไปจนถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ บุตลากรของโคเวสโตรยืนอยู่บนรากฐานของความรู้และประสบการณ์ที่ทำให้เรากล้าแสดงออกและก้าวข้ามขีดจำกัดของนวัตกรรม เรามีความกล้าหาญและซื่อสัตย์ เราทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แค่สิ่งที่ง่ายสำหรับเรา

ความมีสีสัน

เรามีสีสัน เรามองโลกในแง่ดี และมีไหวพริบ และใช้ทุกสีสันความสามารถที่เรามีเพื่อสร้างโซลูชันที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของเรา เราเชื่อว่าความหลากหลายจะช่วยขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ และด้วยมุมมองที่หลากหลายจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ เราให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน และเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นสามารถช่วยให้เราสร้างโอกาสที่มีสีสันได้อีกมากมาย