คุณภาพ นวัตกรรม และความยั่งยืน

นวัตกรรมโพลีเมอร์ที่ล้ำสมัย เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

โคเวสโตร เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเมอร์และพลาสติกคุณภาพสูงชั้นนำระดับโลก นวัตกรรมด้านวัสดุและโซลูชันในการใช้งานของเราสามารถพบเห็นได้ในเกือบทุกพื้นที่ของวิถีชีวิตสมัยใหม่ เรื่องของนวัตกรรมและความยั่งยืนคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เราทำเช่นนั้นตามวัตถุประสงค์ของเรานั่นคือ "เพื่อทำให้โลกใบนี้สดใสขึ้น"

 

โคเวสโตรในอาเซียน

 

โคเวสโตรอยู่ในภูมิภาคอาเซียนมากกว่าครึ่งทศวรรษ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นครโฮจิมินห์และฮานอย ประเทศเวียดนาม กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้เรายังมีศูนย์การผลิตระดับโลกในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเทศไทย และศูนย์พัฒนาด้านเทคนิคการผลิตในเมืองแทงเจอแรง เซอลาตัน ประเทศอินโดนีเซีย

 

ความยั่งยืนคือหัวใจของธุรกิจ โคเวสโตรมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำอย่างกระบวนการผลิตของเรา ไปจนถึงอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปลายน้ำ โดยอาศัยการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการบริหารงาน

 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านนโยบายของโคเวสโตร เราให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันในด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคม