คุณภาพ นวัตกรรม และความยั่งยืน

โคเวสโตรในอาเซียน

โคเวสโตร เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเมอร์และพลาสติกคุณภาพสูงชั้นนำของโลก ธุรกิจของโคเวสโตรมุ่งเน้นในการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายๆ ด้าน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของเรา ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์

โคเวสโตรอยู่ในภูมิภาคอาเซียนมากกว่าครึ่งทศวรรษ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้เรายังมีศูนย์การผลิตระดับโลกในอุตสาหกรรมมาบตาพุด และศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนแบบครบวงจรในไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเทศไทย และมีศูนย์พัฒนาด้านเทคนิคการผลิตในเมืองแทงเจอแรง เซอลาตัน ประเทศอินโดนีเซีย

ความยั่งยืนคือหัวใจของธุรกิจ โคเวสโตรมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายสาย โดยอาศัยการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการบริหารงาน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันทางด้านความรับชอบต่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคม