ร่วมงานกับโคเวสโตรในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทย:

อีเมล์: recruitmentteam@covestro.com
โทรศัพท์: +66 20299000

ประเทศอินโดนีเซีย

Rima Hutabarat
อีเมล์: rima.hutabarat@covestro.com
โทรศัพท์: +66 20299000

ประเทศเวียดนาม

อีเมล์: hr.vn@covestro.com
โทรศัพท์: +84 28 35593088

ประเทศมาเลเซีย

อีเมล์: msg_hr@covestro.com

ประเทศสิงคโปร์

Calvin Chang
อีเมล์: calvin.chang@covestro.com
โทรศัพท์: +85 228947377